Vores andre opgaver

  • Praktisk-pædagogisk indsats i hjemmet
  • Konfliktmægling jf. § 52.3.3

  • Vi har en bred vifte af kompetencer og viden indenfor arbejdet med børn, unge og familier med flerkulturel baggrund, så kontakt os venligst, hvis vi skal være behjælpelige med at løse en opgave, som ikke fremgår af tilbudslisten her.
  • Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse jf. SL § 50
  • Praktisk-pædagogisk orienteret traumebehandling
  • Midlertidig indsats med henblik på bidrag af oplysninger til børnefaglig undersøgelse jf. SL § 50
  • Konfliktmægling jf. § 52.3.3


Vi har en bred vifte af kompetencer og viden indenfor arbejdet med børn, unge og familier med flerkulturel baggrund, så kontakt os venligst, hvis vi skal være behjælpelige med at løse en opgave, som ikke fremgår af tilbudslisten her.