Har du spørgsmål? Ring idag på
8174 2440

Hvem skal du kontakte?

Vi tilbyder støtte/kontaktperson til børn & unge jf. SL. §52.3.6, herunder i efterværnssager, jf. SL § 76.

Målgruppen er piger og drenge i alderen 8-18 år (23 år);

  • To-kulturelle børn og unge med personlige og/eller familiemæssige problemstillinger, fx kulturelt betingede problemstillinger, emotionelle problemstillinger, problemstillinger ift. identitetsudvikling, skole, fritid og generel trivsel.
  • To-kulturelle unge med æresrelaterede problematikker
  • To-kulturelle unge, som er kriminalitetstruede
  • To-kulturelle unge, som er radikaliseringstruede
  • Uledsagede flygtningepiger og drenge, som er anbragt i egen bolig eller i andet tilbud end vores

Der vil være mulighed for tilknytning af to-sprogede kontaktpersoner, og vores indsats vil altid tage udgangspunkt i den unges behov, og dermed også kommunens handleplan. Vi har desuden fokus på integrationsindsatsen og brobygning mellem kultur, samfund, familie og omgivende samfund.

Vi leverer løbende statusrapporter efter aftalte rammer for opfølgning, og medvirker desuden gerne med oplysninger til eventuelt § 50 undersøgelse.

Vi vil desuden kunne tilbyde supplerende behandlingsmæssig screening og psykologisk udredning vis vores eksterne psykolog, som er tillknyttet huset.

Følg os på facebook

Du er velkommen til at følge Den Trygge Base på facebook for at se de seneste nyheder.


Vi er stolte over vores mere end 70 likes på​ Facebook

Gå til Facebook