Behandling for familier

Vi tilbyder familiebehandling til to-kulturelle familier i eget hjem eller i vores samtalerum, jf. SL. § 52.3.3. Vores erfaring er, at der ofte kan opstå særlige udfordringer og misforståelser i samarbejdet med to-kulturelle familier, for hvis børns trivsel og udvikling, der er bekymring for. Dette kan muligvis være af sproglige og kulturelle barrierer og uoverensstemmelser. Vi har stor erfaring med familiearbejdet og med at skabe tillid og tydelighed omkring forventninger, samfunds –og kulturforståelse, og ikke mindst forståelse for børn og unges udviklingsmæssige behov set i en to-kulturel forståelsesramme.

 

Indsatsen kan eventuelt kombineres med praktisk pædagogisk støtte jf. 52.3.2 ved behov.

 

Vi tager udgangspunkt i kommunens handleplan, og udarbejder desuden selv en behandlingsplan, samt statusrapporter efter aftalte rammer for opfølgning. Vi kan tilbyde familiebehandling med alt fra 1 ugentlig kontakt til daglig kontakt og behandling.

 

Samtidig leverer vi gerne oplysninger til § 50 undersøgelsen sideløbende med indsatsen.

 

Der vil være mulighed for to-sprogede familiebehandlere, som desuden har videreuddannelse indenfor familieterapi, kognitiv terapi og sytemetisk teori.