Har du spørgsmål? Ring idag på
8174 2440

Vores målgruppe

Målgruppen er uledsagede flygtningepiger med ophold efter UDL § 7 og UDL § 9, primært i henhold til SSL § 52, stk. 3. Ligeledes er målgruppen børn og unge med anden etnisk baggrund med fx sociale, følelsesmæssige, psykosociale eller familiemæssige problematikker, som medfører, at de har behov for anbringelse udenfor hjemmet i en kortere eller længerevarende periode. Der er desuden mulighed for efterværn iht. SSL § 76. Vi tilbyder videre anbringelse i efterværn, samt udslusning på opholdsstedet eller i eksterne boliger med fokus på en glidende overgang til voksenlivet.

Vi modtager piger i alderen 8-18 år (og op til 23 år i efterværn). Vi har desuden erfaring i arbejdet med yngre piger ned til 6 år, og kan fremadrettet søge konkret dispensation herfor, såfremt pigen vil passe ind i forhold til den aktuelle pigegruppe.

Baggrunden kan også være uledsagede børn og unge, som på grund af særlige behov eller uhensigtsmæssig adfærd ikke kan rummes på Asylcentre, eller som er i hjemsendelsesfasen efter afslag på opholdstilladelse.

Vi har endvidere erfaring med piger, som har været udsat for æresrelateret vold og trusler, og disse piger er ligeledes en del af vores målgruppe efter en konkret vurdering mellem anbringende myndighed og opholdsstedet.

Vi modtager ikke piger med konkrete misbrugsproblematikker, samt piger med svære psykiatriske problemstillinger eller svært nedsat fysisk funktionsniveau.

Følg os på facebook

Du er velkommen til at følge Den Trygge Base på facebook for at se de seneste nyheder.


Vi er stolte over vores mere end 70 likes på​ Facebook

Gå til Facebook