Har du spørgsmål? Ring idag på
8174 2440

Personalet hos Den Trygge Base

Vi lægger vægt på, at medarbejdergruppen afspejler det mangfoldige samfund, vi er en del af, hvorfor medarbejdergruppen overvejende udgør uddannede pædagoger, men også få medarbejdere med andre relevante kompetencer, samt med forskellige etniske og kulturelle baggrunde.

Alle medarbejdere har således relevant uddannelse og/eller erfaring med målgruppen. Personalet består af tydelige og anerkendende voksne, som er gode til at danne relationer og skabe klare og trygge rammer for de unge i huset. Vi bestræber os på at en del af vores personalegruppe har samme etniske baggrund som vores unge, da vi tror på, at forståelse for de respektive religions- og kulturbaggrunde samt sproglige kompetencer vil være en gevinst i vores arbejde med relationsdannelse.

Personalet bliver løbende rustet til det altafgørende relationsarbejde i form af supervision, efteruddannelse og ugentlige evalueringer. Vi har fastlagte og kontinuerlige behandlingsmøder og personalemøder, hvor medarbejdergruppen og ledelse drøfter den enkelte unges udvikling og behov, herunder udviklingsmål. Ligeledes med fokus på relevante faglige drøftelser og temaer. Alle medarbejdere har eller får uddannelse i kognitiv terapi, og medarbejdergruppen har desuden kompetencer og uddannelse indenfor dialektisk adfærdsterapi, pædagogisk massage og familiebehandling.

Der er medarbejdere i huset alle døgnets 24 timer og årets 365 dage. Alle børn/unge har en primær og sekundær pædagog, men vi lægger stor vægt på fællesskabet og fælles ansvar i det daglige pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde.

Erdogan

Forstander

Ina

Daglig leder / socialrådgiver / stud.kognitiv psykoterapeut

Rawand

Pædagog

Pernille

Pædagog

Samena

Pædagog

Julia

Pædagog

Fatima

Pædagog

Nora

Soc.rådg. / pædagogisk personale

Anne

Pædagog

Sebastian

Pædagogisk medarbejder

Annette

Pædagogisk medarbejder

Carina

Pædagogmedhjælper

Rasha

Pædagogmedhjælper

Følg os på facebook

Du er velkommen til at følge Den Trygge Base på facebook for at se de seneste nyheder.


Vi er stolte over vores mere end 70 likes på​ Facebook

Gå til Facebook