Støtte i egen bolig

Vi råder over 2 lejligheder i Odense centrum, hvor vi kan tilbyde anbringelse i egen bolig til de unge med støtte fra Den Trygge Base, enten som udslusningen fra anbringelse på opholdsstedet eller som ekstern indsats. Vi tilbyder desuden støtte i egen bolig i efterværn, iht. § 107 og § 85.