Akut aflastning

Vi tilbyder (akut) aflastning jf. SL § 52.3.5 til børn og unge mellem 8-18 år i vores opholdsafdeling . Dette kan blandt andet også kombineres med familiebehandling for at sikre en helhedsorienteret indsats og samarbejde med barnet eller den unges familie omkring de problemstillinger, der omgiver familien og/eller barnet/den unge.