Vores hverdag

Vores hensigt er at skabe klar struktur og faste rammer, herunder rutiner for børnene/de unge i hverdagen, ligesom vi dyrker relevante traditioner.

 

Hverdagen kan i grove træk beskrives således:

 

Morgen: Morgenmad. Herefter skole, arbejde eller praktik.
Middag: Skole, foreningsliv, legeaftaler/venner/veninder, andet samvær.
Aften: Støtte-kontakttid, aftensmad, lektiehjælp, hyggeligt samvær.
Weekend: Udflugter, hyggelige samvær hjemme eller ude, øvrige besøg/legeaftaler, sportsaktiviteter, mm.

 

Vi bestræber os på at ligne et almindeligt hjem så vidt som muligt, og bestræber os på at gøre børnene/de unge medansvarlige i forhold til daglige alderssvarende gøremål, såsom indkøb, madlavning, oprydning, tøjvask mv.