Mål og værdier

Målet for enhver anbringelse er, at barnet får den nødvendige tryghed, støtte og omsorg til at udfolde sig og udvikle sine kompetencer og selvværd, så barnet er klædt på til livet på egen hånd, hvor barnet/den unge er integreret i samfundet. Børnene og de unge er ofte belastede følelsesmæssigt og psykosocialt (traumer og PTSD), hvorfor de i høj grad har brug for tryghed, stabilitet og forudsigelighed. Vi har i det pædagogiske arbejde fokus herpå, og er ligeledes i tæt samarbejde med eventuelt øvrige behandlingsmæssige instanser, såsom eksterne psykologer, læger, psykiatri mv. Ligeledes samarbejder vi med tolk i det omfang, det er nødvendigt.

 

Vi ved desuden, at mange uledsagede flygtningebørn og øvrige børn og unge med anden etnisk baggrund kan have svært ved at finde sig til rette i tilværelsen, blandt andet på grund af sproglige og kulturelle forskelle og ikke mindst grundet manglende sociale relationer. De har alle en drøm om et sted at bo, at gå i skole, at stifte familie og at blive en del af arbejdsmarkedet. De alle er velvidende om, at dette kræver indlæring både sprogligt, kulturelt og integrationsmæssigt.

 

De kan have svært ved at begå sig alene i eget værelse eller lignende, såvel socialt som praktisk. De kan have svært ved at løse dagligdagens konflikter og svært ved at administrere en tilværelse med skole, økonomi og fritid.

 

På Den Trygge base tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barn eller unges behov.

 

Vores mål er, at børnene og de unge via vores rammer får en masse succesoplevelser, og på sigt kommer videre i egen bolig med gode danskkundskaber, såvel sprogligt og kulturelt, og med værktøjer til at begå sig socialt og opnå en værdig, selvstændig tilværelse i vores samfund, herunder i forhold til uddannelse, arbejde og foreningsliv.