Pædagogiske rammer og metoder

I vores dagligdag har vi et naturligvis fokus på barnets – og den unges generelle trivsel, udvikling og sundhed, og dermed at vi som socialpædagogisk opholdssted – og behandlingssted tilbyder nogle hensigtsmæssige rammer til at understøtte dette. Vi ønsker først og fremmest at skabe en tryg, rolig, stabil og struktureret hverdag med nærværende professionelle voksne omkring vores børn og unge. En sådan ramme er naturligvis hensigtsmæssig for alle børn/unge, men i særdeleshed også for de børn og unge, som flytter til Den Trygge Base, da de oftest vil have en baggrund præget af sociale, familiemæssige og personlige problemstillinger.

Vi arbejder ud fra en relationspædagogisk tilgang, som er en faglig tilgang med fokus på samspillet mellem mennesker med det formål at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvtillid og selvværd. Den anerkendende tilgang er ligeledes en væsentlig del i den daglige indsats over for det enkelte barn/ung.

Kognitiv terapi

I vores behandlingsmæssige indsats benytter vi os af metoder knyttet til kognitiv teori og terapi. Vi har kontinuerlige behandlings – og trivselssamtaler med børnene/de unge, således at de har indsigt i og indflydelse på egen behandlingsplan og udviklingsmål. Vi har dermed også fokus på, at børnene/de unge tager ansvar for eget liv og læring ud fra alderssvarende krav. Kognitiv terapi er en evidensbaseret psykoterapeutisk metode som har til formål at give redskaber til at håndtere og mestre problemstillinger i forhold til fx angst, depression, traumer, lavt selvværd, personlighedsmæssige ubalancer, hvilke er problemstillinger vi møder i det daglige.

Vi er i tæt samarbejde med vores eksterne psykolog, som har været tilknyttet Den Trygge Base de sidste 7 år i form af supervision og psykologisk screening af vores børn og unge.

Når et barn eller ung flytter ind på Den Trygge Base, udarbejdes der en behandlingsplan indenfor 3 måneder, hvor der i dette forløb bl.a. udarbejdes en psykologisk screening til supplement til de pædagogiske observationer, analyse og vurderinger. De psykologiske screeninger udarbejdes i samarbejde med vores eksterne psykolog. Det er vigtigt for os, at der opstilles et struktureret behandlingsmiljø, så barnet og den unge sikres en individuel og tilpasset målsætning og behandlingsplan, som er med til at sikre en positiv udvikling og trivsel, så den unge på sigt har opnået strategier, mestring, selvværd og selvstændighed til at klare hverdagen.

STROF model

Som pædagogisk metode er tilrettelæggelsen af vores hverdag i huset inspireret af STROF modellen, som er udviklet af den svenske børnelæge Lars Gustafsson. Denne model fokuserer på struktur, tale og tid, ritualer, organiseret leg, og forældre/netværks samarbejde som elementer for at kunne skabe en rolig og forudsigelig hverdag.

Vi tilrettelægger pædagogiske aktiviteter, som støtter barnet/den unge i at få øje på ressourcerne både i sig selv, men også omkring dem, og som hjælper dem med at agere i den følelsesmæssige verden, de befinder sig i.