Priser

Ydelser og priser

I forbindelse med støtte i egen bolig og efterværn bestemmes prisen afhængig af indsatsen.

Takst 2022 døgnanbringelse pr. måned:

91.220 kr

Takst 2022 aflastning pr. døgn:

3040 kr

Ekstern kontaktperson pr. time 2023

pris: 399 kr

Månedstakst 2023

pris: 93.592 kr.

Ekstern familiebehandling pr. time 2023

Pris: 449 kr

Døgntakst 2023

Pris: 3077 kr.

Overvåget/støttet samvær pr. time 2023

pris: 499 kr