Personalet hos Den Trygge Base

Vi lægger vægt på, at medarbejdergruppen afspejler det mangfoldige samfund, vi er en del af, hvorfor medarbejdergruppen overvejende udgør uddannede pædagoger, men også få medarbejdere med andre relevante kompetencer, samt med forskellige etniske og kulturelle baggrunde.

 

Alle medarbejdere har således relevant uddannelse og/eller erfaring med målgruppen. Personalet består af tydelige og anerkendende voksne, som er gode til at danne relationer og skabe klare og trygge rammer for de unge i huset. Vi bestræber os på at en del af vores personalegruppe har samme etniske baggrund som vores unge, da vi tror på, at forståelse for de respektive religions- og kulturbaggrunde samt sproglige kompetencer vil være en gevinst i vores arbejde med relationsdannelse.

 

Personalet bliver løbende rustet til det altafgørende relationsarbejde i form af supervision, efteruddannelse og ugentlige evalueringer. Vi har fastlagte og kontinuerlige behandlingsmøder og personalemøder, hvor medarbejdergruppen og ledelse drøfter den enkelte unges udvikling og behov, herunder udviklingsmål. Ligeledes med fokus på relevante faglige drøftelser og temaer. Alle medarbejdere har eller får uddannelse i kognitiv terapi, og medarbejdergruppen har desuden kompetencer og uddannelse indenfor dialektisk adfærdsterapi, pædagogisk massage og familiebehandling.

 

Der er medarbejdere i huset alle døgnets 24 timer og årets 365 dage. Alle børn/unge har en primær og sekundær pædagog, men vi lægger stor vægt på fællesskabet og fælles ansvar i det daglige pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde.

Vi er her for dig

Teamet

Erdogan

Forstander

Menaka

Faglig konsulent / mentor

Maja

Pædagog

Ebtehal

Pædagog

Rasha

Pædagogmedhjælper

Ahmad

Pædagogmedhjælper

Ina

Daglig leder, soc.årdg. og kognitiv psykoterapeut

Michelle

Pædagog

Fatima

Pædagog

Simon

Pædagog

Ahmad J

Pædagogmedhjælper

Janni

pædagog

Pernille

afd.leder i Højby og pædagog

Rawand

Pædagog

Natascha

Pædagog

Katrine

pædagog – ikke pædagogmedhjælper

Meriem

Socialrådgiver / pæd.

Det siger vores beboere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Beboer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Beboer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Beboer