Målet med integration

Målet for integration på Den Trygge Base er at være en aktiv del af det danske samfund, hvor integrationsprocessen også er en dannelsesproces, og hvor det enkelte barn/unge tilegner sig de nødvendige kompetencer til at kunne identificere sig som en demokratisk borger i Danmark. Dette er et fokuspunkt i vores pædagogisk og behandlingsmæssige arbejde på opholdsstedet, såevel som i de forebyggende tilbud.

 

Denne dannelsesproces går gennem skole/uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og foreningslivet.
Pædagogik og undervisning får herved ikke bare et individsigte, men også et dannelsessigte, hvor evnen til og opnåelse af selvbestemmelse, solidaritet og tolerance bliver et mål.

 

Alle børn og unge der er indskrevet på Den Trygge Base har et skoletilbud, og bliver tilmeldt og deltager i dansk og anden skolemæssig undervisning. Afhængig af den enkeltes skolefaglige niveau starter undervisning straks efter indflytning. Vi samarbejder med såvel kommunale som private aktører i forbindelse med skoleundervisning, der spænder fra modtagerklasse i kommunalt regi til specialskoler med tilpasset undervisning, sprogskolens ungeklasser, VUC mv.
Tilknytning til arbejdsmarkedet er også en vigtig del af integrationsprocessen, hvorfor der vil være fokus på opnåelse af praktiske erfaringer bl.a. via praktikker, fritidsarbejde mv.

 

Barnets/den unges tilknytning til foreningslivet i Danmark er ligeledes en væsentlig del i integrationsarbejdet, som primært skabes ved sportsaktiviteter. Barnet/den unge tilbydes deltagelse og indføring i 1-2 sportsgrene, og erfaringen er, at dette hurtigt udvikler sig til aktiv deltagelse. Den aktive deltagelse i aktiviteter involverer naturligvis medarbejderne, som træder i stedet for familie/netværk i forbindelse med kampe, opvisninger og lign.

 

Desuden er der yderligere gevinst ved deltagelse i sportsaktiviteter, da fysisk udfoldelse er med til at afhjælpe en del af de fysiske, psykiske og følelsesmæssige reaktioner, som den enkelte har.
Ligeledes er der mulighed for deltagelse i de lokale kommunale fritidsklubber og ungdomsklubber